Husrening

Upplever du oförklariga saker hemma, i stallet, på arbetsplatsen eller kanske i garaget? 
Känner du dig iakttagen, saker som försvinner för att plötsligt dyka upp igen?

Hör du knackningar eller andra konstiga ljud eller kanske du får en rysning så att nackhåren reser sig?


Då kan jag som husrenare komma till platsen där du upplever obehag för att göra en medial undersökning. 

Jag vill dock inte ha någon som helst förhandsinformation om platsen eller de upplevelser du varit med om förrän efter min undersökning och eventuella rening.


Jag känner in om det är platsminnen, dynamiken ( gruppen eller familjens ) , släktingar som nu är på andra sidan som är där för att hjälpa till eller störande andar. 


Jag etablerar en kontakt med de eventuella andar som finns och berättar för dig/er vad jag får fram. 

Jag tar sedan hjälp av mitt team på andra sidan för att föra andarna till ljuset.

Du/ni som klient får gärna hjälpa till och ta del av arbetet. Det hela blir då mer verkligt för er.


När Andarna är i ljuset så görs en rening för att rensa bort störande energier. 

Efteråt sätter vi oss ner och ni får berätta vad du/ni upplevt. 


De första dagarna kan det bli ännu mer aktivitet än innan jag kom men det klingar av efter ett par dagar. 

Jag kan dock inte lova eller veta om det blir helt bra efter en undersökning och rening eftersom det kan finnas energier som funnits på platsen i hundratals år. Dessa tar det lång tid att få bort och inte under endast en husrening.


En husrening tar från ca 1 timme och mer beroende på hur stor plats det rör sig om.

2500 kr ink. moms + 30 kr/mil i milersättning.


Jag och Terry Evans vid Diplomutdelningen när jag blev färdig husrenare.

25 januari 2019